Vijay - Favicon

டொலரின் பெறுமதியில் இன்று ஏற்பட்ட மாற்றம்..! இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்


இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று (18-11-2022) வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 360 ரூபா 99 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 371 ரூபா 83 சதம்.


ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 427 ரூபா 33 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 444 ரூபா 10 சதம்.


யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 371 ரூபா 88 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 387 ரூபா 35 சதம்.

டொலரின் பெறுமதியில் இன்று ஏற்பட்ட மாற்றம்..! இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் | Todays Cbsl Official Rates Rupee Us Dollarசுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 375 ரூபா 06 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 393 ரூபா 67 சதம்.


கனடா டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 268 ரூபா 78 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 281 ரூபா 35 சதம்


அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 239 ரூபா 99 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 251 ரூபா 39 சதம்.


சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 261 ரூபா 05 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 272 ரூபா 07 சதம்.


ஐப்பான் யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 2 ரூபா 56 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 2 ரூபா 66 சதம்.Source link

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *