Vijay - Favicon

தரமற்ற அளவீடு தொடர்பில் பொதுமக்களுக்கு விசேட அறிவிப்பு..!


தரமற்ற நிறை மற்றும் அளவீட்டு உபகரணங்களைப் பயன்படுத்துபவர்கள் தொடர்பில் அறிவிப்பதற்காக விசேட தொலைபேசி இலக்கமொன்றை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு அளவீட்டு அலகு, நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் திணைக்களம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.குறித்த தொலைபேசி இலக்கம் 24 மணிநேரமும் செயற்பாட்டில் இருக்கும் என அதன் பணிப்பாளர் சுஜீவ அக்குரந்திலக்க தெரிவித்தார்.


இதன்படி, நிறை மற்றும் அளவிடும் கருவிகளின் தரம் குறித்து 011 218 22 53 என்ற தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு அறிவிக்க முடியும் என சுஜீவ அக்குரந்திலக்க குறிப்பிட்டார்.

தரமற்ற அளவீடு தொடர்பில் பொதுமக்களுக்கு விசேட அறிவிப்பு..! | Sri Lanka Government Warns Traders Food CrisisSource link

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *