Vijay - Favicon

திடீர் மாற்றத்துக்குள்ளாகிய தங்கத்தின் விலை..! இன்றைய தங்க நிலவரம்


தங்க நிலவரம்

உலக சந்தையில் தங்கத்தின் விலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுவருவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.


தங்க விலையில் சிறிது சரிவு காணப்படுவதாக இன்றைய தங்க நிலவரம் மூலம் தெரிய வருகிறது.


இதன் படி, ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை ரூ. 641,636.00 ஆகும்.


இலங்கையின் இன்றைய தங்க நிலவரம் (15-11-2022)

திடீர் மாற்றத்துக்குள்ளாகிய தங்கத்தின் விலை..! இன்றைய தங்க நிலவரம் | Gold Prices India Srilanka Price World Gold Market

தங்கம் அவுன்ஸ் விலை ரூபாய் 641,636.00 ஆகும்.24 கரட் 1 கிராம்தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 22,640.00


24 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 181,100.00


22கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 20,760.00


22 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 166,050.00


21கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 19,810.00


21 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 158,500.00Source link

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *