Vijay - Favicon

தங்க விலையில் திடீர் அதிகரிப்பு..! – இன்றைய தங்க விலை விபரம்


உலக சந்தையில் இன்றையதினம் (20) ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை இலங்கை ரூபாவின் படி 663,409 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.


இலங்கையில் கடந்த சில நாட்களாக தங்கத்தின் விலை குறைவடைந்த நிலையில், இன்றைய தினம் தங்கத்தின் விலை சடுதியாக அதிகரித்துள்ளது.


இன்றைய தினம் 24 கரட் தங்கப் பவுன் ஒன்று 187,250 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.மேலும், 22 கரட் தங்கப் பவுன் ஒன்று 171,700 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

இன்றைய விலை விபரம் 

gold price today

அத்துடன் 21 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 163,900 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.


24 கரட் 1 கிராம்தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 23,410.


24 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் )தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 187,250.


22 கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 21,460.


22 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 171,700.


21கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 20,490.


21 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 163,900.Source link

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *