Vijay - Favicon
IMF கடன் இந்தியா மற்றும் சீனாவின் முடிவுகளைப் பொறுத்தது?  – ஸ்ரீலங்கா மிரர் – அறியும் உரிமை.  மாற்ற சக்தி

IMF கடன் இந்தியா மற்றும் சீனாவின் முடிவுகளைப் பொறுத்தது? – ஸ்ரீலங்கா மிரர் – அறியும் உரிமை. மாற்ற சக்தி

இலங்கையின் பிரதான கடனாளிகளான சீனா மற்றும் இந்தியாவுடனான முன்னைய கடனை மறுசீரமைக்காமல் இலங்கைக்கான 2.9 பில்லியன் டொலர் கடனை விடுவிக்க முடியாது என சர்வதேச நாணய நிதியம் (IMF) ஏற்கனவே இலங்கைக்கு அறிவித்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதேவேளை, கடன்களை மறுசீரமைப்பதற்கு முன்னர் இலங்கையுடன் இரண்டு சுதந்திர வர்த்தக…