Vijay - Favicon
ஜி20 உச்சிமாநாட்டின் ஓரமாக Xi – Biden சந்திக்கவுள்ளனர் (வீடியோ) – ஸ்ரீலங்கா மிரர் – அறியும் உரிமை.  மாற்ற சக்தி

ஜி20 உச்சிமாநாட்டின் ஓரமாக Xi – Biden சந்திக்கவுள்ளனர் (வீடியோ) – ஸ்ரீலங்கா மிரர் – அறியும் உரிமை. மாற்ற சக்தி

வெல்லிங்டனில் உள்ள பாதுகாப்பு சேவைகள் பணியாளர் கல்லூரி மற்றும் புனே இராணுவ தொழில்நுட்ப நிறுவனம் ஆகியவற்றின் ஆயுதப்படை பயிற்றுவிப்பாளர்களை உள்ளடக்கிய இந்தியாவிலிருந்து நான்கு உறுப்பினர் குழு 07-12 நவம்பர் 2022 வரை இலங்கைக்கு விஜயம் செய்தது. படலந்தாவின் பாதுகாப்பு சேவைகள் கட்டளை மற்றும் பணியாளர்கள் கல்லூரியில்…