Vijay - Favicon

உன்னிச்சை குளத்தில் நீராடச் சென்றவர்களில் இருவர் சடலமாக மீட்பு!

 (செங்கலடி நிருபர் சுபா) மட்டக்களப்பு – உன்னிச்சை குளதில்   நீராடச் சென்ற வவுனதீவு பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த 16 வயது மற்றும் 33 வயதுடைய இருவர் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர். மட்டக்களப்பு உன்னிச்சை குளதில் நண்பர்களுடன் நீராடச் சென்ற வவுனதீவு பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த 16 வயது மற்றும் 33…