Vijay - Favicon

பாதுகாப்பு அமைச்சின் விசேட அறிவிப்பு !கடமைக்கு சமூகமளிக்காமல் வெளிநாட்டில் இருக்கும் முப்படை வீரர்களுக்கு பொது மன்னிப்புக் காலத்தை அறிவிக்க பாதுகாப்பு அமைச்சு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இதன்படி, பொது மன்னிப்புக் காலத்தின் போது, ​​மீண்டும் பிரிவில் தெரிவிக்காமல் சட்டரீதியாக சேவையை விட்டு வெளியேற முடியும் என பாதுகாப்பு அமைச்சு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.இந்த வருடம் ஒக்டோபர் மாதம் 25 ஆம் திகதி அல்லது அதற்கு முன்னர் விடுமுறையின்றி கடமைக்குSource link

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *