Vijay - Favicon

பாடசாலை மாணவர்களின் சீருடைத் தேவையில் 80% விநியோகம் : கல்வி அமைச்சு!பாடசாலை மாணவர்களுக்கான சீருடைத் தேவையில் 80% விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.மீதமுள்ள 20% இந்த மாத இறுதிக்குள் விநியோகிக்கப்படும் என சிரேஷ்ட அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.முதற்கட்டமாக சீனாவில் இருந்து இலங்கைக்கு கிடைத்த 70% சீருடைத் துணிகள் வடக்கு, கிழக்கு, மத்திய மற்றும் வடமேற்கு மாகாணங்களில் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன.இரண்டாவது கட்டத்தில், மீதமுள்ள 05 மாகாணங்களுக்கு 30%Source link

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *