Vijay - Favicon

முச்சக்கர வண்டி கட்டணங்கள் குறைகின்றது. – Malayagam.lk


முச்சக்கர வண்டி கட்டணங்கள் குறைகின்றது. – Malayagam.lk

முச்சக்கர வண்டி கட்டணத்தை குறைக்க அகில இலங்கை முச்சக்கர வண்டி சங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

இதன்படி, முதல் கிலோமீட்டருக்கான 120 ரூபா கட்டணத்தை 100 ரூபாவாக குறைக்க தொழிற்சங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.Source link

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *