Vijay - Favicon

ஜனாதிபதியின் ஆலோசகராக ரோஸி சேனாநாயக்க – Newsfirst
கொழும்பு முன்னாள் மேயர் ரோஸி சேனாநாயக்க ஜனாதிபதியின் உள்ளுராட்சி செயற்பாடுகள் தொடர்பான ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவினால் இந்த நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஜனாதிபதியின் செயலாளரினால் அதற்கான நியமனக் கடிதம் வழங்கிவைக்கப்பட்டுள்ளது.

Source link

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *