Vijay - Favicon

அக்கரப்பத்தனை அன்பு பாலர் பாடசாலையில் கல்வி பயின்ற மாணவர்களுக்கான பிரியாவிடை


அக்கரப்பத்தனை அன்பு பாலர் பாடசாலையில் கல்வி பயின்ற மாணவர்களுக்கான பிரியாவிடை அக்கரப்பத் தனை ஆக்ரோவா கோவில் மண்டபத்தில் பாடசாலையின் பொறுப்பாசிரியரின் தலைமையில் இன்று (18/03/23)நடைபெற்றது. நிகழ்வில் பிரதேச மதத் தலைவர்களும் ,மாணவர்களின் பெற்றோர் உட்பட ஆசிரியர்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

 Source link

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *